Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2010) "Bộ Quy tắc Biên mục Anh Mỹ, lần xuất bản thứ hai" đầy đủ bằng tiếng Việt đầu tiên Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2019) 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2007) 35 năm nghiên cứu và giảng dạy khoa học thông tin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hùng
 
S. 4 (2015) 5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên đại học (do Ủy ban Tiêu chuẩn trực thuộc ACRL xây dựng) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2014) AAAS giới thiệu tạp chí truy cập mở Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2008) An ninh thông tin - vấn đề thời sự của xã hội thông tin Tóm tắt   PDF
Lê Trọng Hiển
 
S. 1 (2011) An toàn thông tin của các trang web đuôi .vn Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2010) An toàn thông tin- một vấn đề thời sự Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2011) Analytica Vietnam 2011 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2009) AUNILO tổ chức hội nghị lần thứ 5 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2011) “Thông tin và Tư liệu” được công nhận là tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2013) “Thư viện tham gia”: Thư viện của tương lai? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cương Lĩnh
 
S. 4 (2010) “Thư viện xách tay”- nét mới của văn hóa đọc Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2016) Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin-thư viện Việt Nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Tóm tắt   PDF
PHAN HUY QUẾ, NGUYỄN HỒNG VÂN
 
S. 2 (2006) Áp dụng MARC21 ở một số cơ quan thông tin, thư viện tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuân Bình
 
S. 2 (2006) Áp dụng MARC21 ở một số thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hành
 
S. 4 (2013) Ý nghĩa xã hội và văn hóa của việc đọc sách trong xã hội thông tin Toàn văn   PDF
T.B. Markova
 
S. 2 (2011) Ủy ban châu Âu thách thức Google Books Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2019) Ứng dụng các công cụ Web 2.0 vào hoạt động marketing tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI, NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
 
S. 5 (2014) Ứng dụng công nghệ Internet marketing trong thư viện khoa học: Xét từ góc độ lý thuyết Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2016) Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở vào xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học Tóm tắt   PDF
BÙI LOAN THÙY, TÔ SANYA MINH KHA
 
S. 4 (2013) Ứng dụng công nghệ MPLS trên Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Vân
 
S. 5 (2016) Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học Xã hội: thành công và tồn tại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG HOÀI
 
S. 3 (2010) Ứng dụng công nghệ Web 2.0- hướng đi đúng cho các thư viện Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn
 
S. 3 (2019) Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
NGÔ THANH THẢO
 
1 - 25 trong số 1131 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP