Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 1 (2019) AFFORDABLE METHOD FOR WATER CONTACT ANGLE MEASUREMENT Tóm tắt   PDF
Giang Ngoc Ha, Tran Thi Tuyet Trinh, Nguyen Xuan Truyen, Huynh Van Tien, Tran Hoai Lam
 
T. 13, S. 1 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA Dendrobium lituiflorum Lindl. VÀ Dendrobium Shavin White Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thúy, Trần Thị Anh Thoa
 
T. 15, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG LÊN SỰ TĂNG SINH VÀ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA MÔ SẸO CÓ NGUỒN GỐC TỪ TỬ DIỆP CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dược, Đỗ Đăng Giáp, Trịnh Thị Hương, Trần Trọng Tuấn
 
T. 16, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam
 
T. 19, S. 1 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỂU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO MÔ SẸO TỪ THÂN VÀ LÁ IN-VITRO CỦA CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Anh Thoa, Trịnh Thị Hương, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 
T. 13, S. 1 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU THỰC VẬT TỚI SỰ SẢN XUẤT SINH KHỐI, SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA EXOPOLYSACCHARIDE TỪ NẤM OPHICORDYCEPS SINENSIS Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Tuyết, Bạch Thị Bích Phượng, Trần Minh Trang, Huỳnh Thư, Đinh Minh Hiệp, Nguyễn Tiến Thắng
 
T. 14, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ pH ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÁC HỢP CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ TÍA TÔ (Perilla frutescens) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Quang Duy, Phan Huỳnh Thúy Nga, Cao Thị Cẩm Tú
 
T. 17, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ANASTROZOLE LÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ NANO 2-HYDROXYPROPYL-β-CYCLODEXTRIN/ALGINATE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Thư
 
T. 17, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (Passiflora incarnate) Tóm tắt   PDF
Lê Trung Thiên, Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường, Hoàng Quang Bình, Hồ Nam Chiến
 
T. 19, S. 2 (2019) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN Tóm tắt   PDF
Võ Đình Long, Nguyễn Công Cẩn, Trần Xuân Minh, Kim Thành Tiếng, Mai Tuấn Anh
 
T. 17, S. 1 (2018) ỨNG DỤNG CẮT ẢNH TỰ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THẺ SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lễ, Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Văn Vinh
 
T. 18, S. 2 (2019) ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP. Tóm tắt   PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn
 
T. 15, S. 1 (2018) ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Hoàng Phương
 
T. 14, S. 1 (2018) ỨNG DỤNG HYDROGEL COMPOSITE BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE/GELATIN/OXIDIZED ALGINATE TRONG LĨNH VỰC TÁI TẠO XƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương
 
T. 18, S. 1 (2019) ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CÁNH TAY MÁY SONG SONG Tóm tắt   PDF
Lê Minh Thanh, Văn Tấn Lượng, Lê Khắc Sinh
 
T. 16, S. 1 (2018) BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAINING DIOXINS BY USING BACTERIA IN CRUDE OIL Tóm tắt   PDF
Fujita Toyohisa, Dodbiba Gjergj, Shibayama Atsushi, Vo Dinh Long
 
T. 14, S. 1 (2018) CÁC ISOPRENOID VÀ COUMARIN TỪ CÂY KHỔ SÂM MỀM (Brucea mollis Wall. ex Kurz) Tóm tắt   PDF
Mai Hùng Thanh Tùng
 
T. 16, S. 1 (2018) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH VÀ TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hà
 
T. 18, S. 2 (2019) CÂN BẰNG VÀ ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ CỦA ĐỒNG LÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lâm Thị Mỹ Ngọc
 
T. 15, S. 1 (2018) CẢI TIẾN THUẬT TOÁN K-MEANS VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CHỌN CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lễ, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 14, S. 1 (2018) CẢI TIẾN ĐỘ BÓNG BỀ MẶT KÍNH QUANG HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH BÓNG BẰNG DUNG DỊCH HẠT MÀI Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Lộc, Trịnh Tiến Thọ
 
T. 14, S. 1 (2018) CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ GỢI Ý VỚI VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Tóm tắt   PDF
Trần Việt Thảo, Lê Mai Trang
 
T. 12, S. 1 (2017) CHIẾT COLLAGEN TỪ DA CÁ HỒI (Oncorhynchus mykiss) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Tóm tắt   PDF
Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng
 
T. 13, S. 1 (2017) COMPOSITE QUANG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG TRÊN NỀN ACRYLATE VÀ STYRENE TRIPHENYLAMINE POLYMER Tóm tắt   PDF
Giang Ngọc Hà, Vũ Bảo Khánh, Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Long Giang
 
T. 19, S. 2 (2019) CONTROL OF A PERMANENT-MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR WIND TURBINE SYSTEM DURING GRID FAULT Tóm tắt   PDF
Van Tan Luong, Dang Ngoc Khoa
 
1 - 25 trong số 150 mục 1 2 3 4 5 6 > >>