Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

1,4 tỷ đô la xây mới đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Phóng viên

Tóm tắt


Tổng công ty thiết kế giao thông - vận tải vừa hoàn thành Báo cáo giữa kỳ Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn trình Bộ Giao thông vận tải thông qua. Theo đề xuất, tuyến đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn có chiều dài 155,7 km, bắt đầu từ cầu Thanh Trì (Hà Nội), kết thúc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Dự án sẽ xây mới khoảng 105 km đường từ Hà Nội lên Bắc Giang với quy mô 4 làn xe; mở rộng 21 km đoạn từ Bắc Giang lên Lạng Sơn trùng với Quốc lộ 1mới và nâng cấp 30 kmQuocos lộ 1 từ Lạng Sơn lên cửa khẩu đạt chuẩn cao tốc quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 1,4 tỷ USD.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756