Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An toàn lao động ngành than: Hạn chế thấp nhất thiệt hại

Thúy Hà

Tóm tắt


Sơ kết công tác an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo an toàn những tháng cuối năm tại Tập đoàn công nghiệp  Than - Khoảng sản Việt Nam (Vinacomin) cho thấy một điều đáng mừng là những sự cố về cháy nổ khí, bục nước, đổ lò đã được ngăn chặn. Tuy nhiên một số vụ tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra, làm thiệt hại cả về người và vật chất, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Đặc biệt, vẫn còn có tai nạn lao động mang tính lặp lại.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756