Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thủy điện Hòa Bình: 25 năm đổi mới cùng đất nước

Nguyễn Văn Minh

Tóm tắt


Công trình thủy điện Hoa Bình được khởi công xây dựng ngay 06/11/1979, sau 15 năm xây dựng đầy gian nan, vất vả, ngày 20/12/1994 công trình đã được khánh thành. Với qui mô gồm 8 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 240 MW và tổng công suất lắp đặt là 1.920 MW, vào thời điểm đó, công trình được coi là có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đã đánh dấu môt bước nhảy vọt về sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam nói chung và ngành Điện nói riêng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756