Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PTS Hà Tây đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Phóng viên

Tóm tắt


Vừa qua, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tày) đã phối hợp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về môi trường và bảo vệ môi trường cho công nhân bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu và lái xe vận chuyển xăng dầu của PTS Hà Tây.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756